Terapia ręki

Terapia ręki

Wprowadzenie

Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie górnych kończyn ma w życiu ogromne znaczenie. Jeżeli mamy sprawne ręce, możemy wykonać wiele czynności, co sprawia, że jesteśmy dużo bardziej niezależni od innych osób.

Motoryka mała wpływa na prawidłowy i pomyślny rozwój umiejętności samoobsługi, rysowania, pisania a także szeroko pojętej komunikacji. Ręka, jako bardzo wyspecjalizowany narząd jest odpowiedzialna za wiele funkcji w naszym ciele. Dzięki niej możemy przesuwać i podnosić przedmioty, bronić się lub siłować. Służy nam również do wykonywania bardzo precyzyjnych ruchów, takich jak na przykład rysowanie, pisanie, szycie, zapinanie guzików.
Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy kończyny górnej, a zwłaszcza dłoni, kciuka i palców zajmuje znacznie większą powierzchnię w porównaniu z obszarami kory mózgowej kontrolującej ruchy pozostałych części ciała. Prawidłowy rozwój kory mózgowej i sprawny mechanizm nerwowy pozwalają na zapoczątkowanie ruchu, jego kontrolę i płynne zakończenie.

Kiedy zgłosić się do specjalisty

Obserwacja dziecka podczas codziennych czynności jest bardzo ważna. W trakcie zabawy lub podczas jedzenia możemy zauważyć w jaki sposób funkcjonuje nasza pociecha. Jeżeli coś nas niepokoi, warto skonsultować się z certyfikowanym terapeutą ręki, który dokładnie zdiagnozuje dziecko. Terapia ręki jest skierowana do osób, które:

  • niechętnie podejmują zabawy manipulacyjne, np. malowanie, lepienie z plasteliny
  • unikają dotykania nowych i różnych przedmiotów
  • przejawiają trudności w samoobsłudze (ubieranie się, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł)
  • mają zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową
  • domagają się zbyt dużego nacisku w obrębi rąk i dłoni
  • mają trudność z wykonywaniem i koordynowaniem ruchów dłoni
  • precyzyjne czynności wykonują za wolno, zbyt szybko lub niedbale
  • napięcie mięśniowe jest podwyższone bądź obniżone
Cele i efekty terapii

Po przeprowadzonej diagnozie, terapeuta ręki wdraża indywidualny program terapeutyczny, który ma na celu usprawnienie motoryki małej. Wszystkie działania terapeutyczne są odpowiednio dopasowane do funkcjonalnego i intelektualnego poziomu dziecka, co stwarza możliwość dalszego rozwoju w przyjazny i interesujący sposób.

Dzięki terapii zwiększa się koordynacja wzrokowo-ruchowa, normalizuje się napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych i obręczy barkowej. Poprawie ulega kontrola ruchów ręki, umiejętność chwytu, sprawność manipulacyjna rąk i ich wzajemna koordynacja. Proces terapeutyczny pozytywnie wpływa również na poprawę koncentracji, umiejętność skupiania uwagi, umiejętności grafomotoryczne dziecka. Poprawia się umiejętność samoobsługi w zakresie ubierania i spożywania posiłków. Sprawność w obrębie motoryki małej zapewni naszemu dziecku poczucie niezależności.

Nasz adres:

Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO – Oddział Warszawa
ul. Heroldów 19A , 01-991 Warszawa
REJESTRACJA: 505 07 14 14