Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Wprowadzenie

Logopedia jest dziedziną zajmującą się szeroko pojętą komunikacją – nadawaniem mowy, przetwarzaniem języka, emisją głosu oraz jej zaburzeniami. Pracując z dziećmi oraz dorosłymi, logopeda kształtuje poprawny rozwój ich mowy i języka. Wczesna interwencja logopedyczna daje szanse na wyrównywanie deficytów oraz usprawnienie funkcji pokarmowych i komunikacyjnych. Szczegółowa diagnoza w poradni , obejmuje:

 • wywiad z pacjentem lub/ i opiekunem,
 • ustalenie sposobów, w jaki pacjent porozumiewa się, jak rozumie komunikaty słowne, jak realizuje wypowiedzi,
 • ocenę budowy i płynności aparatu artykulacyjnego,
 • ocenę sprawności czynności fizjologicznych tj. oddychanie, połykanie, żucie,
 • wykonanie orientacyjnych badań fizycznego, fonematycznego słuchu
 • analizę wyników badań specjalistycznych (audiologicznych, foniatrycznych, neurologicznych czy psychologicznych)
 • możliwość zlecenia dodatkowych badań lub włączenie w proces terapeutycznych innych metod wspomagających i przyśpieszających efektywność leczenia.

Badanie diagnostyczne kończy się rozmową z Pacjentem lub/i opiekunem, podczas której logopeda wyjaśnia naturę zaburzenia, jego przyczynę oraz przedstawia możliwości terapii. Zajęcia logopedyczne prowadzone z dziećmi dostosowane są zawsze do wieku, możliwości i potrzeb, a także zainteresowań małego Pacjenta. Logopeda wykorzystuje najskuteczniejsze metody pracy, dzięki czemu spotkania są ciekawe, atrakcyjne i skuteczne. Ćwiczenia odbywają się indywidualnie, a rodzice/ opiekunowie mogą uczestniczyć z dzieckiem w gabinecie.

Terapia logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci, dorosłych, rodziców/ opiekunów, którzy widzą pewne dysfunkcje w wymowie swojej bądź bliskich. Ponadto chcą się dowiedzieć o przyczynach konkretnego zaburzenia oraz poznać możliwości terapii. Zapoznają się również z instrukcjami, materiałami potrzebnymi do wykonywania samodzielnych ćwiczeń w domu aby jak najszybciej zniwelować daną wadę. Nie zwlekaj gdy dziecko zmaga się z:

 • nawykowo oddycha buzią, ślini się,
 • nie potrafi prawidłowo połykać,
 • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby,
 • gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy,
 • ma opóźniony rozwój psychoruchowy,
 • trudności z karmieniem,
 • problemami z wymową poszczególnych dźwięków (dyslalia),
 • opóźnionym rozwojem mowy lub specyficznym zaburzeniami jego rozwoju (SLI),
 • jąkaniem,
 • dysleksją.
Nasz adres:

Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO – Oddział Warszawa
ul. Heroldów 19A , 01-991 Warszawa
REJESTRACJA: 505 07 14 14