Surdologopeda

Surdologopeda

Podstawowym zadaniem specjalisty surdologopedy jest ukierunkowanie dziecka z wadą słuchu oraz jego rodziny na najbardziej korzystne formy terapeutyczne, podczas wizyty surdologopeda ocenia: funkcje słuchowe, aparat artykulacyjny dziecka, zasób słownictwa względem wieku rozwojowego. Konsultacje surdologopedy w Warszawie prowadzone są dla dzieci, które:

  • dla dzieci tuż po założeniu aparatów słuchowych lub po implantacji,
  • użytkujących aparaty słuchowe/ implanty ślimakowe,
  • z opóźnionym rozwojem mowy wynikającym z niedosłuchu,
  • wkraczających w etap szkolny lub przedszkolny w celu wydania opinii logopedycznej o możliwościach i potrzebach dziecka (opinia wydawana jest do dyrekcji szkoły w celu przyznania godzin logopedycznych),
  • uczęszczających na konsultacje logopedyczne w celu dodatkowej oceny postępów i możliwości dziecka.

Surdologopeda

dr Beata Wojewódzka

dr Beata Wojewódzka

logopeda, surdologopeda,pedagog specj.

Czytaj więcej

mgr Anita Święcicka

mgr Anita Święcicka

logopeda, surdologopeda,pedagog specj.

Czytaj więcej

mgr Malwina Radzka

mgr Malwina Radzka

logopeda, surdologopeda,pedagog specj.

Czytaj więcej