Staż psychologiczny i psychoterapeutyczny „PSYCHOpraktyk”

 

Staż kliniczny dla psychologa Warszawa

Zapraszamy osoby zainteresowane na staż kliniczny, który mamy przyjemność realizować w ramach naszej Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO. Celem naszego stażu jest wprowadzenie młodych psychologów lub psychoterapeutów na rynek pracy, pokazując i ucząc ich praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej. W ramach naszego stażu oferujemy możliwość specjalizacji w zakresie zainteresowań różnymi grupami wiekowymi.

Umożliwiamy pracę w procesie diagnostycznym i terapeutyczno-edukacyjnym, udział w szkoleniach ukierunkowanych na praktykę, treningu interpersonalnym, udział w zajęciach grupowych, warsztatach, superwizji oraz opiekę indywidualną doświadczonego psychoterapeuty.

Propozycję stażu kierujemy do absolwentów psychologii (lub studentów ostatnich 2 lat Wydziału Psychologii) oraz do uczestników 4-letnich szkoleń psychoterapeutycznych. Przyjęcie na staż jest możliwe zarówno w lokalizacji Warszawa- Bielany ul. Heroldów 19a jak i w Chotomów ul. Mała 11.

Aby aplikować na staż należy przesłać wypełniony formularz >>> ( link do formularza ) zgłoszeniowy na adres: staz@educatio.pl.

Po rozpatrzeniu zgłoszeń wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację kandydatów i koordynację procesu stażowego: mgr Karolina Aleksandrowicz-Obzejta- psycholog, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny.

 

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Dane zbierane są przez NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Sp. z o.o., który jest Administratorem danych.
 2. Celem przetwarzania zebranych danych jest rekrutacja kandydata na staż oraz realizacja obowiązków Administratora związanych z zawarciem umowy na realizację stażu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest Twoja zgoda.
 4. Odbiorcami moich danych są upoważnieni przez Administratora danych pracownicy podmiotu leczniczego
 5. Masz prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO);
 1. Dane, będą przechowywane przez okres czasu wskazany w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.