Neurologopeda

Neurologopeda

Realizuje konsultacje i terapię u osób z uszkodzeniami i dysfunkcjami  ośrodkowego układu nerwowego, dziećmi z obciążonym okresem ciążowym / okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji. Ponadto neurologopeda prowadzi zajęcia z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy o podłoży neurologicznym.  Specjalista neurologopeda zajmuje się również diagnozą, a także terapią funkcji pokarmowych u dzieci oraz osób dorosłych.

Jeżeli Twoje dziecko lub ktoś z Twoich bliskich:

  • pochodzi z grupy ryzyka ciążowego lub okołoporodowego,
  • ma zdiagnozowane zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • obserwujesz u Twojego dziecka opóźnienie psychoruchowe,
  • dziecko nie rozwija funkcji przedjęzykowych niezbędnych do nauki mowy (nie głuży, nie gaworzy),
  • dziecko ma problem z jedzeniem,
  • dziecko ma problem z mówieniem dwuletnie lub starsze nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy,
  • dziecko nadmiernie się ślini, ma zawsze uchyloną buzię, nie oddycha przez nos,
  • ma zaburzenia mowy po udarze mózgu lub wypadku.

Zgłoś się na konsultację do neurologopedy Warszawa ul. Heroldów 19 A (Warszawa Bielany).

Neurologopeda

dr Beata Wojewódzka

dr Beata Wojewódzka

logopeda, surdologopeda,pedagog specj.

Czytaj więcej

mgr Anita Święcicka

mgr Anita Święcicka

logopeda, surdologopeda,pedagog specj.

Czytaj więcej

mgr Malwina Radzka

mgr Malwina Radzka

logopeda, surdologopeda,pedagog specj.

Czytaj więcej