Leczenie zaburzeń odżywiania

Leczenie zaburzań odżywiania

Wprowadzenie

Psycholog WarszawaZaburzenia odżywiania charakteryzują się zaburzeniem łaknienia na podłożu psychicznym. Wyróżniamy dwie grupy: zaburzenia specyficzne ( do grupy tej zaliczamy: anoreksjębulimię i bulimoreksję) oraz zaburzenia niespecyficzne (do tej grupy zaliczamy: zespół przeżuwania, jedzenia nocnego, kompulsywne objadanie się, anarchia żywieniowa).
Osoby chorujące na zaburzenia jedzenia (odżywiania) często cierpią na depresję, a także dokonują różnych działań autodestrukcyjnych np. samookaleczenia. Często chorzy są uzależnieni od różnych środków psychoaktywnych, alkoholu oraz od czynności np. seks. Powodem takich działań są towarzyszące osobie chorej przeżycia tj. stres, strach, niska samoocena, ból czy samotność. Osoba chora często nawet nierozumnie swoich mechanizmów jakie wykonuje, a zachowania takie jak np. objadanie się czy wywoływanie wymiotów, to najczęściej działania kompulsywne.
Zaburzenia odżywiania(jedzenia) wymagają specjalistycznej pomocy lekarza psychiatrypsychologapsychoterapeuty, a także dietetyka. Nieleczone zaburzenia odżywiania mogą doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, a nawet śmierci.

 

Warto pamiętać, że poprawa w funkcjonowaniu w dużym stopniu zależy od właściwie dobranej formy pomocy. Po zapoznaniu się z problemami osoby zgłaszającej się, psychoterapeuta może zaproponować min.: psychoterapię indywidualną krótkoterminową, długoterminową, udział w grupie psychoterapeutycznej, udział w grupie wsparcia terapię dla rodzin, par, dzieci oraz inne formy pomocy… np. coaching.

 

Nasz adres:

Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO – Oddział Warszawa
ul. Heroldów 19A , 01-991 Warszawa
REJESTRACJA: 505 07 14 14

LECZYMY, POMAGAMY, WSPIERAMY, MOTYWUJEMY, DORADZAMY,...

 

Zrób 3 proste kroki i przekonaj się !

 

 

ZADZWOŃ!
REJESTRACJA:
505 07 14 14

WYBIERZ DOGODNY
TERMIN WIZYTY I
ZAPISZ SIĘ!

PRZYJDŹ
WARSZAWA
UL. HEROLDÓW 19 A

Psycholog Warszawa

NASI PSYCHOLODZY

Poznaj cały nasz zespół