Cennik Poradni Zdrowia Psychicznego Warszawa

 

Cennik obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Psychiatra dorosłych (w trakcie specjalizacji z psychiatrii)ok. 45 min / 30 min*190 zł190 zł
Psychiatra dorosłych (specjalista)ok. 45 min / 30 min*210 zł210 zł
Psychiatra dziecięcy (w trakcie specjalizacji z psychiatrii)ok. 45 min / 30 min*260 zł260 zł
Psychiatra dziecięcy (specjalista)ok. 45 min / 30 min*290 zł290 zł
Psychiatrist (consultation in English)ok. 45 min / 30 min*290 zł290 zł
Psycholog dziecięcy / młodzieży / dorosłychok. 60 min / 50 min130 – 160 zł130 – 160 zł
Psychologist (consultation in English)ok. 60 min / 50 min180 zł180 zł
Psycholog ON-LINE dziecięcy / młodzieży / dorosłych (skype, telefon, e-mail)ok. 60 min / 50 min130 – 160 zł130 – 160 zł
Psychoterapeuta (w trakcie 4-letniej certyfikacji w ośrodku akredytowanym)ok. 60 min / 50 min130 – 150 zł130 – 150 zł
Psychoterapeuta (z uprawnieniami terapeutycznymi, po 4-letniej szkole)ok. 60 min / 50 min140 – 160 zł140 – 160 zł
Psychoterapeuta (certyfikowany, dyplomowany)ok. 60 min / 50 min150 – 170 zł150 – 170 zł
Psychotherapy in Englishok. 60 min / 50 min180 zł180 zł
Psychotherapy in Englishok. 80 min / 80 min260 zł260 zł
Psychoterapeuta ON-LINE (z uprawnieniami terapeutycznymi, po 4-letniej szkole)ok. 60 min / 50 min140 – 160 zł140 – 160 zł
Psychoterapeuta ON-LINE (certyfikowany, dyplomowany)ok. 60 min / 50 min150 – 170 zł150 – 170 zł
Seksuolog (terapia)ok. 60 min / 50 min150 – 170 zł150 – 170 zł
Seksuolog – lekarz (os. dorosłe)ok. 30 min / 15 min240 zł240 zł
Seksuolog – lekarz (dzieci i młodzież)ok. 30 min / 30 min300 zł300 zł
Seksuolog – lekarz (małżeństwo / pary)ok. 30 min / 30 min300 zł300 zł
Sexologist psychoterapy (consultation in English)ok. 60 min / 50 min190 zł190 zł
Sexologist (consultation in English)ok. 30 min / 15 min200 zł200 zł
Psychodietetykok. 60 min / 50 min140 zł140 zł
Dietetykok. 60 min / 50 min130 zł130 zł
Logopedaok. 30 min / 30 min95 zł95 zł
Surdologopedaok. 30 min / 30 min115 zł115 zł
Neurologok. 30 min / 30 min230 zł230 zł
Neurologopedaok. 30 min / 30 min115 zł115 zł
Neuropsychologok. 60 min140 zł140 zł
Pedagog specjalnyok. 30 min / 30 min90 zł90 zł
Radca Prawnyok. 60 min300 zł300 zł

PSYCHOTERAPIA / TERAPIA

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Psychoterapia indywidualnaok. 60 min / 50 min130 – 170 zł130 – 170 zł
Terapia małżeńska / parok. 80 min200 – 260 zł200 – 260 zł
Terapia par / rodzinna prowadzona przez 2 psychoterapeutówok. 80 min400 – 500 zł400 – 500 zł
Terapia seksuologiczna małżeńska / parok. 80 min210 – 260 zł210 – 260 zł
Terapia seksuologicznaok. 60 min / 50 min150 zł150 zł
Terapia rodzinnaok. 80 min210 – 260 zł210 – 260 zł
Grupa terapeutycznaok. 80 minod 100 złod 100 zł

PSYCHOTERAPIA / TERAPIA

 

Rodzaj diagnozySpecjaliściCzas trwania
**Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia)
dotyczy uczniów od IV klasy
Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymiCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza IQ dziecka (80 minut)
III – diagnoza pedagogiczna dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
*w przypadku nasilonych deficytów diagnoza pedagogiczna może ulec wydłużeniu o dodatkowe spotkanie dodatkowo płatne
**Ryzyko występowania objawów dysleksji rozwojowej
dotyczy uczniów klas I-III
Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymiCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza IQ dziecka (80 minut)
III – diagnoza pedagogiczna dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
**Diagnoza dojrzałości szkolnejPsychologCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 3:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza psychologiczna (80 minut)
III– omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
**Diagnoza funkcjonalna:
a) Ocena funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach rozwoju w celu przygotowania programu terapeutycznego
PsychologCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza funkcjonalna:
b) Ocena funkcjonowania dziecka w placówce edukacyjnej ( szkoły, przedszkola, zerówka i inne..) w celu opracowania zaleceń dla nauczycieli
PsychologCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza funkcjonalna:
c) Ocena funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w sytuacji około rozwodowej
PsychologCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza procesów Integracji SensorycznejTerapeuta SICzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza dziecka (80 minut)
III – diagnoza dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza nozologiczna w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera),Psycholog,
Psychiatra,
Logopeda,
Terapeuta SI
Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 6:

I – wywiad z rodzicem (80 minut)
II – obserwacja dziecka przez psychologa i logopedę (50 minut)
III – obserwacja dziecka przez terapeutę SI (50 minut)
IV – obserwacja dziecka przez psychologa (50 minut)
V – obserwacja dziecka przez lekarza psychiatrę (60 min)
VI- omówienie diagnozy z rodzicami (50 minut)

**Diagnoza psychologiczna w kierunku podjęcia przez dzieci pracy zarobkowej ( np: .prana na planie filmowym, uczestnictwo w serialach, reklamach, prace w zakresie artystyczno-kulturalnymPsycholog,Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań 1:

I- Wywiad z rodzicem
II- Diagnoza dziecka
III- Omówienie z wydaniem opinii

COACHING / DORADZTWO

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Sesja coachingowaok. 80 min250 zł250 zł
Doradztwo zawodoweok. 60 min150 zł150 zł

 

WIZYTA DOMOWA

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Wizyta domowa psychiatryok. 60 min490 zł490 zł
Wizyta domowa psychologaok. 60 min250 zł250 zł

 

TESTY PSYCHOLOGICZNE

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Test inteligencji Weschlera (dla dorosłych)ok. 80 min300 zł***140 – 170 zł + 100 zł (opinia)
Test inteligencji Weschlera (dla dzieci)ok. 80 min300 zł***140 – 170 zł + 100 zł (opinia)
Test osobowości MMPIok. 120 min300 zł***140 – 170 zł + 100 zł (opinia)
Test Rorschachaok 80 min300 zł***140 – 170 zł + 100 zł (opinia)
Test IDS (Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci)ok 150 min300 zł***140 – 170 zł + 100 zł (opinia)
Test CONERS (Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących )ok 150 min300 zł***140 – 170 zł + 100 zł (opinia)
Test ASRS ( Diagnoza Spectrum Autyzmu)ok 150 min300 zł***140 – 170 zł + 100 zł (opinia)
Baterie diagnostyczne odnoszące się do umiejętności szkolnychok 150 min300 zł***140 – 170 zł + 100 zł (opinia)
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5ok 150 min360 zł***140 – 170 zł + 100 zł (opinia)

 

JADŁOSPIS / DIETA

ŚwiadczenieMiaraCena
Jadłospis tygodniowy1 szt150 zł
Jadłospis dwutygodniowy1 szt250 zł
Jadłospis miesięczny1 szt350 zł

 

USŁUGI DODATKOWE

ŚwiadczenieMiaraCena
Wydanie opinii lekarskiej (psychiatry, seksuologa, psychologa)1 szt100 zł
Zaświadczenie lekarskie (psychiatry, seksuologa, psychologa)1 szt50 zł
Opinia do Sądu w sprawach rozwodowych (psychologa, seksuologa)1 szt200 zł
Zaświadczenie o liczbie odbytych wizyt1 szt50 zł
Opinia psychologa dziecięcego1 szt150 zł
Opinia psychologa dziecięcego o możliwościach podjęcia pracy zarobkowej przez dzieci np.: do reklamy, na planie filmowym, w serialach, praca w zakresie artystyczno-kulturalnym1 szt50 zł
Opinia logopedyczna (do szkoły)1 szt100 zł
Opinion in English1 szt200 zł
Ksero dokumentacji medycznej1 strona0,60 zł
Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem1****50%

* na pierwsze spotkanie prosimy zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną.
** Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr księgi 000000202259. Nasza poradnia nie posiada uprawnień wymaganych dla niepublicznych placówek psychologiczno-pedagogicznych.
*** konsultacja połączona z omówieniem wyników i wydaniem opinii.
**** nie dotyczy wizyt u lekarza psychiatry.

LECZYMY, POMAGAMY, WSPIERAMY, MOTYWUJEMY, DORADZAMY,...

 

Zrób 3 proste kroki i przekonaj się !

 

 

ZADZWOŃ!
REJESTRACJA:
505 07 14 14

WYBIERZ DOGODNY
TERMIN WIZYTY I
ZAPISZ SIĘ!

PRZYJDŹ
WARSZAWA
UL. HEROLDÓW 19 A

Nasz zespół

dr Beata Wojewódzka

dr Beata Wojewódzka

logopeda, surdologopeda,pedagog specj.

Czytaj więcej

mgr Aleksandra Nowak

mgr Aleksandra Nowak

psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

Czytaj więcej

mgr Barbara Wesołowska-Budka

mgr Barbara Wesołowska-Budka

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Czytaj więcej

dr Katarzyna Królak

dr Katarzyna Królak

psychiatra dziecięcy w trakcie specj.

Czytaj więcej

Poznaj cały nasz zespół