Cennik Legionowo

 

Cennik obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Psychiatra dorosłych (w trakcie specjalizacji z psychiatrii)ok. 45 min / 30 min*180 zł180 zł
Psychiatra dorosłych (specjalista)ok. 45 min / 30 min*200 zł200 zł
Psychiatra dziecięcy (w trakcie specjalizacji z psychiatrii)ok. 45 min / 30 min*260 zł260 zł
Psychiatra dziecięcy (specjalista)ok. 30-60 min / 30 min*290 zł290 zł
Psychiatrist (consultation in English)ok. 45 min / 30 min*200 zł200 zł
Psycholog dziecięcy / młodzieży / dorosłychok. 60 min / 50 min120 – 130 zł120 – 130 zł
Psychologist (consultation in English)ok. 60 min / 50 min160 zł160 zł
Psycholog ON-LINE dziecięcy / młodzieży / dorosłych (skype, telefon, e-mail)ok. 60 min / 50 min120 – 130 zł120 – 130 zł
Psychoterapeuta (w trakcie 4-letniej certyfikacji w ośrodku akredytowanym)ok. 60 min / 50 min120 – 130 zł120 – 130 zł
Psychoterapeuta (z uprawnieniami terapeutycznymi, po 4-letniej szkole)ok. 60 min / 50 min130 – 140 zł130 – 140 zł
Psychoterapeuta (certyfikowany, dyplomowany)ok. 60 min / 50 min140 – 150 zł140 – 150 zł
Psychotherapy in Englishok. 60 min / 50 min180 zł180 zł
Psychotherapy in Englishok. 80 min / 80 min260 zł260 zł
Psychoterapeuta ON-LINE (z uprawnieniami terapeutycznymi, po 4-letniej szkole)ok. 60 min / 50 min130 – 140 zł130 – 140 zł
Psychoterapeuta ON-LINE (certyfikowany, dyplomowany)ok. 60 min / 50 min140 – 150 zł140 – 150 zł
Seksuolog (terapia)ok. 60 min / 50 min140 – 150 zł140 – 150 zł
Seksuolog – lekarz (os. dorosłe)ok. 30 min / 15 min170 zł170 zł
Seksuolog – lekarz (dzieci i młodzież)ok. 30 min / 30 min250 zł250 zł
Seksuolog – lekarz (małżeństwo / pary)ok. 30 min / 30 min250 zł250 zł
Sexologist psychoterapy (consultation in English)ok. 60 min / 50 min190 zł190 zł
Sexologist (consultation in English)ok. 30 min / 15 min200 zł200 zł
Psychodietetykok. 60 min / 50 min130 zł130 zł
Dietetykok. 60 min / 50 min120 zł120 zł
Logopedaok. 30 min / 30 min90 zł90 zł
Surdologopedaok. 30 min / 30 min110 zł110 zł
Neurologok. 30 min / 30 min180 zł180 zł
Neurologopedaok. 30 min / 30 min110 zł110 zł
Neuropsychologok. 60 min130 zł130 zł
Pedagog specjalnyok. 30 min / 30 min90 zł90 zł
Radca Prawnyok. 60 min300 zł300 zł

PSYCHOTERAPIA / TERAPIA

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Psychoterapia indywidualnaok. 60 min / 50 min120 – 150 zł120 – 150 zł
Terapia małżeńska / parok. 80 min190 – 240 zł190 – 240 zł
Terapia par / rodzinna prowadzona przez 2 psychoterapeutówok. 80 min380 – 450 zł380 – 450 zł
Terapia seksuologiczna małżeńska / parok. 80 min195 – 240 zł195 – 240 zł
Terapia seksuologicznaok. 60 min / 50 min140 – 150 zł140 – 150 zł
Terapia rodzinnaok. 80 min195  –  240 zł195 –  240 zł
Grupa terapeutycznaok. 80 minod 90 złod 90 zł

PSYCHOTERAPIA / TERAPIA

 

Rodzaj diagnozySpecjaliściCzas trwania
**Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia)
dotyczy uczniów od IV klasy
Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymiCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza IQ dziecka (80 minut)
III – diagnoza pedagogiczna dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
*w przypadku nasilonych deficytów diagnoza pedagogiczna może ulec wydłużeniu o dodatkowe spotkanie dodatkowo płatne
**Ryzyko występowania objawów dysleksji rozwojowej
dotyczy uczniów klas I-III
Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymiCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza IQ dziecka (80 minut)
III – diagnoza pedagogiczna dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
**Diagnoza dojrzałości szkolnejPsychologCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 3:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza psychologiczna (80 minut)
III– omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
**Diagnoza funkcjonalna:
a) Ocena funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach rozwoju w celu przygotowania programu terapeutycznego
PsychologCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza funkcjonalna:
b) Ocena funkcjonowania dziecka w placówce edukacyjnej ( szkoły, przedszkola, zerówka i inne..) w celu opracowania zaleceń dla nauczycieli
PsychologCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza funkcjonalna:
c) Ocena funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w sytuacji około rozwodowej
PsychologCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza procesów Integracji SensorycznejTerapeuta SICzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza dziecka (80 minut)
III – diagnoza dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza nozologiczna w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera),Psycholog,
Psychiatra,
Logopeda,
Terapeuta SI
Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 6:

I – wywiad z rodzicem (80 minut)
II – obserwacja dziecka przez psychologa i logopedę (50 minut)
III – obserwacja dziecka przez terapeutę SI (50 minut)
IV – obserwacja dziecka przez psychologa (50 minut)
V – obserwacja dziecka przez lekarza psychiatrę (60 min)
VI- omówienie diagnozy z rodzicami (50 minut)

**Diagnoza psychologiczna w kierunku podjęcia przez dzieci pracy zarobkowej ( np: .prana na planie filmowym, uczestnictwo w serialach, reklamach, prace w zakresie artystyczno-kulturalnymPsycholog,Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań 1:

I- Wywiad z rodzicem
II- Diagnoza dziecka
III- Omówienie z wydaniem opinii

COACHING / DORADZTWO

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Sesja coachingowaok. 80 min250 zł250 zł
Doradztwo zawodoweok. 60 min150 zł150 zł

 

WIZYTA DOMOWA

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Wizyta domowa psychiatryok. 60 min490 zł490 zł
Wizyta domowa psychologaok. 60 min250 zł250 zł

 

TESTY PSYCHOLOGICZNE

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Test inteligencji Weschlera (dla dorosłych)ok. 80 min300 zł***130 – 160 zł + 100 zł (opinia)
Test inteligencji Weschlera (dla dzieci)ok. 80 min300 zł***130 – 160 zł + 100 zł (opinia)
Test osobowości MMPIok. 120 min300 zł***130 – 160 zł + 100 zł (opinia)
Test Rorschachaok 80 min300 zł***130 – 160 zł + 100 zł (opinia)
Test IDS (Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci)ok 150 min300 zł***130 – 160 zł + 100 zł (opinia)
Test CONERS (Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących )ok 150 min300 zł***130 – 160 zł + 100 zł (opinia)
Test ASRS ( Diagnoza Spectrum Autyzmu)ok 150 min300 zł***130 – 160 zł + 100 zł (opinia)
Baterie diagnostyczne odnoszące się do umiejętności szkolnychok 150 min300 zł***130 – 160 zł + 100 zł (opinia)
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5ok 150 min360 zł***130 – 160 zł + 100 zł (opinia)

 

JADŁOSPIS / DIETA

ŚwiadczenieMiaraCena
Jadłospis tygodniowy1 szt150 zł
Jadłospis dwutygodniowy1 szt250 zł
Jadłospis miesięczny1 szt350 zł

 

USŁUGI DODATKOWE

ŚwiadczenieMiaraCena
Wydanie opinii lekarskiej (psychiatry, seksuologa, psychologa)1 szt100 zł
Zaświadczenie lekarskie (psychiatry, seksuologa, psychologa)1 szt50 zł
Opinia do Sądu w sprawach rozwodowych (psychologa, seksuologa)1 szt200 zł
Zaświadczenie o liczbie odbytych wizyt1 szt50 zł
Opinia psychologa dziecięcego1 szt150 zł
Opinia psychologa dziecięcego o możliwościach podjęcia pracy zarobkowej przez dzieci np.: do reklamy, na planie filmowym, w serialach, praca w zakresie artystyczno-kulturalnym1 szt50 zł
Opinia logopedyczna (do szkoły)1 szt100 zł
Opinion in English1 szt200 zł
Ksero dokumentacji medycznej1 strona0,60 zł
Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem1****50%

 

DODATKOWA OFERTA

ŚwiadczenieCzasCena
Zajęcia jogi90 min30 zł
Zajęcia jogi OnLine90 min25 zł
Floating – deprywacja sensoryczna30 min

45 min

60 min

85 zł

100 zł

120 zł

 

* na pierwsze spotkanie prosimy zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną.
** Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr księgi 000000202259. Nasza poradnia nie posiada uprawnień wymaganych dla niepublicznych placówek psychologiczno-pedagogicznych.
*** konsultacja połączona z omówieniem wyników i wydaniem opinii.
**** nie dotyczy wizyt u lekarza psychiatry.

UWAGA!

GODZINY WIZYT LEKARSKICH MOGĄ ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER I SPECYFIKĘ PRACY W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

LECZYMY, POMAGAMY, WSPIERAMY, MOTYWUJEMY, DORADZAMY,...

 

Zrób 3 proste kroki i przekonaj się !

 

 

ZADZWOŃ!
REJESTRACJA:
505 07 14 14

WYBIERZ DOGODNY
TERMIN WIZYTY I
ZAPISZ SIĘ!

PRZYJDŹ
WARSZAWA
UL. HEROLDÓW 19 A

Nasz zespół

mgr Aleksandra Nowak

mgr Aleksandra Nowak

psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

Czytaj więcej

dr Beata Wojewódzka

dr Beata Wojewódzka

logopeda, surdologopeda,pedagog specj.

Czytaj więcej

Poznaj cały nasz zespół