Trening zastępowania agresji – co to jest?

 

 

ABC o Agresji…

Agresja związana jest z każdym zachowaniem, które może wywołać szkody – np. przemoc, wandalizm, autoagresja, itp. Przejawiać się może w różnych sytuacjach. Zazwyczaj jest zauważalna poprzez zniszczenia, uszkodzenia, wypowiadane słowa, reakcje ciała, ale agresją mogą być również niezauważalne zachowania – myśli, uczucia. Agresja nie musi być związana z intencją wyrządzenia szkody czy krzywdy drugiej osobie. Zdarza się tak, że osoba nie zdaje sobie sprawy z możliwych konsekwencji lub działa impulsywnie, gdzie nie zastanawia się nad następstwami swojego zachowania. Niejednokrotnie ma miejsce sytuacja, w której osoby dorosłe nie zwracają uwagi i nie interweniują wtedy, gdy ma miejsce drobne wykroczenie o charakterze agresywnym. Z pozoru drobne akty agresji mogą eskalować i rosnąć w siłę. Agresję traktować należy jako zachowanie wyuczone w takich miejscach jak dom, szkoła, a także media.

 

Jakie są konsekwencje wynikające ze stosowania agresji…?

Należy pamiętać, że agresja niesie za sobą wiele konsekwencji w różnych obszarach życia. Może mieć ona konsekwencje w środowisku szkolnym, a to powoduje trudności wychowawcze, edukacyjne, a także relacyjne z rówieśnikami: konflikty, bójki, wybuchy, gniewu, niszczenie rzeczy należących do innych, itp. Trudności w relacjach z najbliższymi są kolejnym skutkiem braku umiejętności radzenia sobie z emocjami, zachowaniem, reakcjami na różne sytuacje. Dziecko, czy nastolatek często za wszelką cenę chce uzyskać swój cel, czyli zgodę na coś, zmianę decyzji osoby dorosłej, rzecz materialną, pozwolenie na późniejszy powrót, zmianę zasad, unikanie wykonywania swoich obowiązków. Chcąc to osiągnąć nie zawsze sięga po prospołeczne sposoby negocjacji i argumenty. Słownictwo dziecka niekoniecznie jest słownictwo stosowne, a reakcja na brak zgody może niejednego rodzica zszokować i zaskoczyć.

Zachowania nieadekwatne  pojawiające się w miejscach publicznych mogą niejednej osobie  popsuć dobry dzień, skutecznie zniechęcić do zakupów, spaceru oraz innych wyjść kulturalno- sportowych. Reakcje na sytuacje typu przegraną, odroczenie nagrody i gratyfikacji, konieczność zmiany planów również mogą być punktem zapalnym.

 

Co wchodzi w skład Treningu Zastępowania Agresji?

Trening Zastępowania Agresji inaczej nazywany TZA lub ART ma zastosowanie wśród dzieci, młodzieży jak również i dorosłych, prezentującym różnorodny poziom agresji. Program został opracowany i wprowadzony do kraju m. in. przez Instytut Amity, który  obejmuje spotkania, zawierające w sobie pracę w trzech potężnych obszarach:

  • trening umiejętności społecznych – praca polega na modelowaniu zachowań, ćwiczeniu/doświadczaniu w aranżowanych scenkach, przez co uczestnik nabywa prawidłowe umiejętności, które są akceptowane przez społeczeństwo. W tym obszarze ważne jest dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnych;
  • trening kontroli złości – monitorowanie swojej złości, praca nad myśleniem automatycznym, interpretacją zdarzeń oraz zachowań;
  • trening wnioskowania moralnego – praca nad dylematami moralnymi, co umożliwia rozszerzenie swojej perspektywy, myślenia i postrzegania. Pozwala to poznanie swoich motywów postępowania.

 

Kiedy udać się  na Trening Zastępowania Agresji?

Program realizuje w swoim zakresie cele profilaktyczne, ale przede wszystkim terapeutyczne, zmniejszając przy tym poziom agresji u odbiorców – zarówno u dzieci jak i młodzieży. Dlatego jeśli zauważasz u swojego dziecka takie zachowania jak:

– używanie wulgaryzmów, niszczenie przedmiotów, kłótnie z rówieśnikami i dorosłymi, bicie, szczypanie, kradzieże, zastraszanie innych, grożenie, wyłudzanie rzeczy należących do innych osób, plotkowanie o innych, dokuczanie innym… To ważne abyś zastanowił się nad zapisem dziecka właśnie na taki trening…

Odbiorcą treningu może zostać niemal każdy. Nie zastanawiaj się. Wyposaż swoje dziecko w alternatywny sposób radzenia sobie z sytuacjami, który jest społecznie aprobowany i akceptowany.

 

mgr Olga Olszewska

Psychoterapeuta, Socjolog, Trener

Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO

Przyjmuje w lokalizacji: Warszawa Bielany ul. Heroldów 19a oraz Chotomów ul. Mała 11

 

Tagi:, , , ,