Trening Pewności Siebie Dla Dzieci i Młodzieży

Trening Pewności Siebie Dla Dzieci i Młodzieży

Termin i miejsce realizacjiTrening pewności siebie

Zajęcia odbywają się na terenie Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO oddział w Warszawie oraz w Chotomowie, raz w tygodniu – 12 spotkań ( z ewentualnym przedłużeniem ilości spotkań w uzasadnionych przypadkach). Zajęcia, z których każde trwa około 90 minut, tworzą bloki programowe obejmujące określone zadania wynikające z celów programu.

 

Osoby uczestniczące

Jest to program przeznaczony dla dzieci z deficytami funkcjonowania społeczno-emocjonalnego, w wieku pomiędzy 6 a 12 rokiem życia. Ze względu na specyfikę zaburzenia zajęcia odbywają się w małych grupach, maksymalnie do sześciu osób.

 

Założenia programu

Program powstał w oparciu o literaturę, szkolenia, własne doświadczenia w pracy z dziećmi z deficytami w obszarze rozwoju społecznego. Główne założenia programu mają na celu poprawę funkcjonowania społecznego i zdolności do funkcjonowania w związkach międzyludzkich. Umiejętności te ćwiczone są podczas tzw. treningów umiejętności społecznych, opartych na zasadach:
– teorii poznawczego nauczania społecznego (wskutek obserwacji zachowań innych dochodzi w umyśle obserwatora do powstania reprezentacji poznawczych tych zachowań wraz z kontekstem sytuacyjnym),
– interakcyjnym modelu funkcjonowania społecznego (realizowanie przez członków grupy wspólnego celu tzw. celu grupowego, jest wskazówką na to, że w grupie zachodzą procesy, czego konsekwencją są m. in. normy, cele, działania, role, pozycje itp.),
– teorii poznawczo-behawioralnej (działania człowieka wynikają z motywacji, uogólnionych przekonań, własnych doświadczeń związanych z wzmocnieniami otrzymywanymi jako reakcja na te działania).

 

Cele programu

1) Cele terapeutyczne
– pomoc w odreagowaniu emocji i napięć powstałych na skutek niepowodzeń społecznych,
– aktywne uczenie się nowych umiejętności psychologicznych, rozładowywania napięć, odreagowywania poprzez różne formy aktywności, dostarczanie pozytywnych doświadczeń i emocji.
2) Cele edukacyjne
– uczenie się umiejętności komunikacyjnych (naśladowania i inicjowania kontaktów społecznych, odpowiadania na próbę kontaktu ze strony dorosłych i rówieśników, budowanie adekwatnych relacji z innymi),
– uczenie się współpracy w grupie,
– uczenie się rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
– uczenie się obrony przed presją i manipulacją, czyli rozwijania umiejętności asertywnych,
– uczenie się poszukiwania pomocy,
– poznawanie emocji i sposobów radzenia sobie z nimi (np., radzenia sobie ze złością),
– uczenie się przezwyciężania braków,
– uczenie się do korzystania ze swoich mocnych stron, nabywania wiedzy o sobie, swoich trudnościach,
– uczenie się umiejętności i zachowań społecznych.

 

Każde zajęcia przebiegają według określonego schematu:

– powitanie
– przedstawienie planu zajęć
– termometr samopoczucia, który ma na celu uczenie rozpoznawania u siebie, nazywania i wyrażania emocji
– zadania zaplanowane na zajęcia zakończone przyjemnym dla dzieci ćwiczeniem (gra, zabawa nagradzająca wykonanie wcześniejszego zadania)
– podsumowanie zachowania (wprowadzanie zasad oraz odwoływanie się do nich podczas zajęć)
– pożegnanie.

 

Przykładowy plan zajęć

ZAJĘCIA

Temat: Wprowadzenie do zajęć. Zawarcie kontraktu. Ustalenie zasad grupowych.

1. Część informacyjno-organizacyjna
– warunki spotkań: czas trwania, miejsce, częstotliwość,
– przedstawienie celu zajęć i tego, co będzie robione na zajęciach,
– przedstawienie zasad obowiązujących na zajęciach, mile widziane propozycje zasad zaproponowanych przez uczestników,
– zawarcie kontraktu z uczestnikami na prowadzenie zajęć,
– „burza mózgów” – uczestnicy zgłaszają własne pomysły, co do prowadzenia zajęć, własne oczekiwania.
2. Propozycja zabawy zgłoszona przez uczestników lub osoby prowadzące zajęcia.
3. Zakończenie.

 

Zapraszam do udziału
Kamila Kuprowska-Stępień – psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

 

Nasz adres:

Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO – Oddział Warszawa
ul. Heroldów 19A , 01-991 Warszawa
REJESTRACJA: 505 07 14 14