Surdologopeda

Surdologopeda

Podstawowym zadaniem specjalisty surdologopedy jest ukierunkowanie dziecka z wadą słuchu oraz jego rodziny na najbardziej korzystne formy terapeutyczne, podczas wizyty surdologopeda ocenia: funkcje słuchowe, aparat artykulacyjny dziecka, zasób słownictwa względem wieku rozwojowego. Konsultacje surdologopedy w Warszawie prowadzone są dla dzieci, które:

  • dla dzieci tuż po założeniu aparatów słuchowych lub po implantacji,
  • użytkujących aparaty słuchowe/ implanty ślimakowe,
  • z opóźnionym rozwojem mowy wynikającym z niedosłuchu,
  • wkraczających w etap szkolny lub przedszkolny w celu wydania opinii logopedycznej o możliwościach i potrzebach dziecka (opinia wydawana jest do dyrekcji szkoły w celu przyznania godzin logopedycznych),
  • uczęszczających na konsultacje logopedyczne w celu dodatkowej oceny postępów i możliwości dziecka.

Surdologopeda

dr Beata Wojewódzka

dr Beata Wojewódzka

logopeda, surdologopeda,pedagog specj.

Czytaj więcej