Czym się różni psycholog od psychiatry?

Czym się różni psycholog od psychiatry?

Wprowadzenie

Czym się różni psycholog od psychiatry?Zawód psychologa i zawód psychiatry łączy wiele aspektów, ale także wiele dzieli. Psychologiem jest osoba, która ukończyła pięcioletnie jednolite studia uniwersyteckie i uzyskała tytuł magistra psychologii. Do zadań psychologów należy w pierwszej kolejności diagnoza psychologiczna, opiniowanie, orzecznictwo, udzielanie pomocy psychologicznej oraz psychoterapia (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie i uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty). Dodatkowo, psycholog ma możliwość odbycia specjalizacji zawodowej (psychologia kliniczna dorosłego, dziecka, neuropsychologia ).
Psychiatrą jest osoba, która ukończyła sześcioletnie studia medyczne na kierunku lekarskim a po odbyciu stażu zawodowego ukończyła pięcioletnią specjalizację zawodową z zakresie psychiatrii (psychiatra osób dorosłych, psychiatria dziecięca). Ważną kompetencją wyróżniającą psychiatrów jest możliwość przepisywania leków i wdrażanie terapii farmakologicznej, co nie leży w kompetencjach psychologa. Psychiatra jako lekarz ma możliwość zlecania testów i badań, udzielania porad medycznych nie tylko w zakresie zdrowia psychicznego ale także w sprawach zdrowia pozapsychiatrycznego.
Psychiatra również może ukończyć studia podyplomowe w zakresie psychoterapii i tym sposobem poszerzyć swoje kompetencje w zakresie udzielania wieloaspektowej pomocy osobom borykającym się z problemami natury psychicznej i zdrowiem psychicznym.

 

Kiedy do psychiatry?

Z pomocy psychiatry powinniśmy skorzystać wtedy, kiedy doświadczane problemy ze zdrowiem psychicznym są na tyle duże, że wymagają interwencji farmakologicznej. Oczywiście, nikt z nas nie jest w stanie stwierdzić obiektywnie, nie mając jednocześnie wykształcenia medycznego, że doświadczane problemy są oznaką choroby psychicznej. Dlatego w pierwszej kolejności warto jest skonsultować się z psychiatrą, który rozwieje nasze wątpliwości i zaproponuje dalsze działania. Niejednokrotnie psychiatrą proponuje pacjentowi rozpoczęcie pracy z psychologiem lub psychoterapeutą, nie uważając za konieczne wdrażania farmakoterapii. Dość często praca z psychologiem ma być wsparciem i uzupełnieniem dla leczenia farmakologicznego – wtedy praca psychologa i psychiatry skupia się na wieloaspektowej poprawie funkcji psychicznych: od wskaźników biologicznych i neurologicznych po funkcjonowanie społeczne i indywidualne potrzeby pacjenta.
Podsumowując: do psychiatry w pierwszej kolejności powinny zgłosić się osoby cierpiące na zaburzenia afektywne (depresja, stany maniakalne, choroba afektywna dwubiegunowa), psychotyczne (schizofrenia, zespoły urojeniowe), zaburzenia psychiczne organiczne (związane z uszkodzeniem układu nerwowego), zaburzenia osobowości i zachowania, zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych (uzależnienia), zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną.

 

Kiedy do psychologa?

Psychologia swoim zakresem zainteresowań wykracza poza tradycyjną psychologię kliniczną (na tym polu praca psychologa spotyka się z pracą psychiatry). Psycholodzy znajdują zatrudnienie w różnych obszarach życia publicznego: w szkołach, przedszkolach, ośrodkach wychowawczych, domach dziecka, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, więzieniach, służbach mundurowych, ośrodkach terapii uzależnień, ośrodkach badania kierowców, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w zakładach pracy, doradztwie personalnym, reklamie, w działach HR wielkich korporacji i wielu innych. Jak widać, możliwości wyboru ścieżek rozwoju są niemal nieograniczone. Także psychologowie zajmujący się zdrowiem psychicznym i/lub psychoterapią często specjalizują się w pracy z określonymi problemami (terapia małżeńska, fobie, zaburzenia lękowe, uzależnienia od substancji i uzależnienia behawioralne, rehabilitacja zaburzeń poznawczych, trudności w uczeniu się).

 

Jeśli chcemy znaleźć psychologa odpowiedniego dla nas, najlepiej jest zapytać swojego lekarza psychiatrę (jeśli to on kieruje nas do psychologa) lub porozmawiać z przedstawicielem Poradni Zdrowia Psychicznego – nawet dzwoniąc do recepcji i prosząc o dobranie specjalisty do naszych potrzeb. Źródłem wiedzy może być także Internet, chociaż informacje i opinie na temat specjalistów zamieszczane przez innych użytkowników warto traktować z pewną dozą sceptycyzmu.

 

Nasz adres:

Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO – Oddział Warszawa
ul. Heroldów 19A , 01-991 Warszawa
REJESTRACJA: 505 07 14 14

LECZYMY, POMAGAMY, WSPIERAMY, MOTYWUJEMY, DORADZAMY,...

 

Zrób 3 proste kroki i przekonaj się !

 

 

ZADZWOŃ!
REJESTRACJA:
505 07 14 14

WYBIERZ DOGODNY
TERMIN WIZYTY I
ZAPISZ SIĘ!

PRZYJDŹ
WARSZAWA
UL. HEROLDÓW 19 A

Psycholog Warszawa

NASI PSYCHOLODZY

mgr Kamila Pakuła

mgr Kamila Pakuła

psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej

mgr Aleksandra Nowak

mgr Aleksandra Nowak

psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

Czytaj więcej

mgr Agnieszka Drzewińska

mgr Agnieszka Drzewińska

psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Poznaj cały nasz zespół