Czym się różni psycholog od psychiatry?

Wprowadzenie

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa? Zawód psychologa i zawód psychiatry łączy wiele aspektów, ale także wiele dzieli. Psychologiem jest osoba, która ukończyła pięcioletnie jednolite studia uniwersyteckie i uzyskała tytuł magistra psychologii. Do zadań psychologów należy w pierwszej kolejności diagnoza psychologiczna, opiniowanie, orzecznictwo, udzielanie pomocy psychologicznej oraz psychoterapia (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie i uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty). Dodatkowo, psycholog ma możliwość odbycia specjalizacji zawodowej (psychologia kliniczna dorosłego, dziecka, neuropsychologia ).
Psychiatrą jest osoba, która ukończyła sześcioletnie studia medyczne na kierunku lekarskim a po odbyciu stażu zawodowego ukończyła pięcioletnią specjalizację zawodową z zakresie psychiatrii (psychiatra osób dorosłych, psychiatria dziecięca). Ważną kompetencją wyróżniającą psychiatrów jest możliwość przepisywania leków i wdrażanie terapii farmakologicznej, co nie leży w kompetencjach psychologa. Psychiatra jako lekarz ma możliwość zlecania testów i badań, udzielania porad medycznych nie tylko w zakresie zdrowia psychicznego ale także w sprawach zdrowia pozapsychiatrycznego.
Psychiatra również może ukończyć studia podyplomowe w zakresie psychoterapii i tym sposobem poszerzyć swoje kompetencje w zakresie udzielania wieloaspektowej pomocy osobom borykającym się z problemami natury psychicznej i zdrowiem psychicznym.

Kiedy do psychiatry?

Z pomocy psychiatry powinniśmy skorzystać wtedy, kiedy doświadczane problemy ze zdrowiem psychicznym są na tyle duże, że wymagają interwencji farmakologicznej. Oczywiście, nikt z nas nie jest w stanie stwierdzić obiektywnie, nie mając jednocześnie wykształcenia medycznego, że doświadczane problemy są oznaką choroby psychicznej. Dlatego w pierwszej kolejności warto jest skonsultować się z psychiatrą, który rozwieje nasze wątpliwości i zaproponuje dalsze działania. Niejednokrotnie psychiatrą proponuje pacjentowi rozpoczęcie pracy z psychologiem lub psychoterapeutą, nie uważając za konieczne wdrażania farmakoterapii. Dość często praca z psychologiem ma być wsparciem i uzupełnieniem dla leczenia farmakologicznego - wtedy praca psychologa i psychiatry skupia się na wieloaspektowej poprawie funkcji psychicznych: od wskaźników biologicznych i neurologicznych po funkcjonowanie społeczne i indywidualne potrzeby pacjenta.
Podsumowując: do psychiatry w pierwszej kolejności powinny zgłosić się osoby cierpiące na zaburzenia afektywne (depresja, stany maniakalne, choroba afektywna dwubiegunowa), psychotyczne (schizofrenia, zespoły urojeniowe), zaburzenia psychiczne organiczne (związane z uszkodzeniem układu nerwowego), zaburzenia osobowości i zachowania, zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych (uzależnienia), zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną.

Kiedy do psychologa?

Psychologia swoim zakresem zainteresowań wykracza poza tradycyjną psychologię kliniczną (na tym polu praca psychologa spotyka się z pracą psychiatry). Psycholodzy znajdują zatrudnienie w różnych obszarach życia publicznego: w szkołach, przedszkolach, ośrodkach wychowawczych, domach dziecka, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, więzieniach, służbach mundurowych, ośrodkach terapii uzależnień, ośrodkach badania kierowców, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w zakładach pracy, doradztwie personalnym, reklamie, w działach HR wielkich korporacji i wielu innych. Jak widać, możliwości wyboru ścieżek rozwoju są niemal nieograniczone. Także psychologowie zajmujący się zdrowiem psychicznym i/lub psychoterapią często specjalizują się w pracy z określonymi problemami (terapia małżeńska, fobie, zaburzenia lękowe, uzależnienia od substancji i uzależnienia behawioralne, rehabilitacja zaburzeń poznawczych, trudności w uczeniu się).

Jeśli chcemy znaleźć psychologa odpowiedniego dla nas, najlepiej jest zapytać swojego lekarza psychiatrę (jeśli to on kieruje nas do psychologa) lub porozmawiać z przedstawicielem Poradni Zdrowia Psychicznego - nawet dzwoniąc do recepcji i prosząc o dobranie specjalisty do naszych potrzeb. Źródłem wiedzy może być także Internet, chociaż informacje i opinie na temat specjalistów zamieszczane przez innych użytkowników warto traktować z pewną dozą sceptycyzmu.

Nasz adres:
Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO - Oddział Warszawa
ul. Heroldów 19A , 01-991 Warszawa
REJESTRACJA: 505 07 14 14

LECZYMY, POMAGAMY, WSPIERAMY, MOTYWUJEMY, DORADZAMY,...


Zrób 3 proste kroki i przekonaj się !

 1. Zadzwoń!
  REJESTRACJA:
  505 07 14 14

 2. wybierz dogodny termin wizyty i
  Zapisz się!

 3. Przyjdź
  Warszawa
  ul. Heroldów 19A

Psycholog Warszawa

NASI PSYCHOLODZY

Psycholog Katarzyna Kołakowska-Marchel
mgr Katarzyna Kołakowska-Marchel

psycholog, psychoterapeuta

Psycholog Barbara Wesołowska-Budka
mgr Barbara Wesołowska-Budka

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Neuropsycholog Katarzyna Radgowska
mgr Katarzyna Radgowska

psycholog (specj. neuropsychologia)

Psychoterapeuta Tomasz Łukomski
mgr Tomasz Łukomski

psychoterapeuta, psycholog

Poznaj cały nasz zespół