Tomasz Łukomski

O mnie

Absolwent pięcioletnich studiów magisterskich psychologia UKSW w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych Kryzys i Interwencja Kryzysowa SWPS w Warszawie. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego z psychoterapii poznawczo – behawioralnej CTPB w Warszawie. Doświadczenie terapeutyczne zdobywał w Instytucie Kardiologii w Aninie, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Oddziale Rehabilitacji Neuropsychologicznej Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, Oddziale Opieki Długoterminowej Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, Ośrodku Adopcyjnym w Radomiu. Ponadto umiejętności terapeutyczne rozwijał pracując z młodymi osobami nadużywającymi narkotyków, osobami starszymi, wykluczonymi społecznie, samotnymi, chorymi somatycznie. Zajmuje się terapią lęku, depresji, problematyką uzależnień behawioralnych, nerwicami, skutkami przewlekłego stresu.
Pracuję z osobami chorymi somatycznie i potrzebującymi interwencji w sytuacji nagłego kryzysu. Prowadzę diagnostykę osobowości i diagnostykę neuropsychologiczną. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Prowadzi:

 • psychoterapię indywidualną
 • terapię małżeńską, par
 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje i wsparcie w radzeniu sobie ze stresem, problemach adaptacyjnych
 • trening umiejętności społecznych
 • treningi komunikacji, rozwoju osobistego
 • psychoedukacja

Zakres konsultacji osób dorosłych:

 • depresja
 • nerwica
 • zaburzenia lękowe, fobia, ataki paniki
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia nastroju, złość
 • zaburzenia osobowości
 • trening umiejętności społecznych
 • psychoza
 • schizofrenia