O mnie

Absolwent studiów dziennych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja neuropsychologia kliniczna), posiada przygotowanie pedagogiczne. Uczestniczył w szkoleniach tematycznych dotyczących pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi (m.in „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży” organizowany przez Centrum CBT w Warszawie, „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych”). Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” podsiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Specjalistycznej Poradni OPTA w Warszawie, Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz na oddziałach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Szpitala Wolskiego. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej, jak i prowadzeniu terapii grupowej. Cały czas podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach tematycznych. Pracuje pod stałą superwizją.&

Pracuje diagnostycznie (diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się, funkcjonowania emocjonalnego i rozwoju) z uczniami na każdym etapie edukacj i oraz psychoterapeutycznie z młodzieżą i osobami dorosłymi. W swojej pracy udziela pomocy rodzicom w postaci konsultacji czy warsztatów wychowawczych.  Zapraszam na spotkania osoby przejawiające trudności w byciu w relacji; doświadczające sytuacji kryzysowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowo – depresyjnych, psychosomatycznych, cierpią emocjonalnie oraz zmagają się z niską samooceną. Pomagam także rodzicom (trudności rodzinne, sytuacja okołorozwodowa) poprzez udzielanie wsparcia i konsultacji wychowawczych. Diagnozuję także trudności szkolne i rozwojowe uczniów. W swojej pracy zawsze na pierwszym miejscu stawiam dobro pacjenta.

Prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży
 • psychoterapię dzieci i młodzieży
 • terapię rodzinną
 • psychoedukację
Umawianie wizyt:

W celu umówienia wizyty, skontaktuj się telefonicznie z rejestracją Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO
Oddział Warszawa: +48 0 505 071 414 / Oddział Legionowo: +48 0 505 685 454

lub skorzystaj z rejestracji ONLINE:

 

Zapisz się na wizytę

Zakres konsultacji dzieci i młodzieży:

 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nastroju
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • epizody maniakalne, CHAD
 • zaburzenia lękowe, nerwice, fobie
 • zespół stresu pourazowego
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem i adaptacyjne pod postacią objawów somatycznych
 • zaburzenia czynnościowe, konwersyjne, dysocjacyjne
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 • zaburzenia psychotyczne, schizofrenia
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia hiperkinetyczne
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 • tiki, zespół Tourette’a