Katarzyna Radgowska

O mnie

Ukończyłam psychologię kliniczną i neuropsychologią na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie praktykę psychologiczną prowadzę w Warszawie, Legionowie i okolicach.
Dodatkowo poszerzam swoją wiedzę na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu neuropsychologii, psychiatrii i psychologii klinicznej. Ponadto, zajmuję się szeroko pojętą diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną.
Moje zainteresowania koncentrują się wokół biologicznych aspektów funkcjonowania psychicznego i emocjonalnego człowieka, a także wokół diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych, psychosomatycznych oraz deficytów neuropsychologicznych.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie a także w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obecnie pracuje również w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie.
Swoją pomoc oferuję osobom doświadczającym trudności związanych z deficytami neuropsychologicznymi powstałymi wskutek uszkodzenia mózgu (po wypadkach lub przebytych udarach) lub wynikającymi z procesów starzenia się a także osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne i ich rodzinom.
Prowadzę także diagnozę psychologiczną osób dorosłych i młodzieży szkolnej.
W Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO, prowadzi konsultacje i diagnozę neuropsychologiczną i psychologiczną.

Prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje neuropsychologiczne
 • diagnostykę i terapię

Zakres konsultacji osób dorosłych:

 • zaburzenia pamięci,
 • zaburzenia funkcji językowych i komunikacji,
 • zaburzenia spostrzegania i orientacji,
 • zaburzenia uwagi,
 • zaburzenia emocji,
 • zaburzenia zachowań społecznych,
 • nieprawidłowych zachowań tj. impulsywność, agresja
 • zaburzenia funkcji wykonawczych