O mnie

Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS, Szkołę treningu i warsztatu psychologicznego INTRA oraz 4-letnie szkolenie psychoterapii DMT/DMP (Dance Movement Therapy/Psychotherapy), a także szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym, doświadczającym zaburzeń przywiązania, nastroju lub skutków przeżytej traumy.

W swojej pracy zwraca uwagę na ciało jako integralny element komunikacji interpersonalnej i doświadczania samego siebie. Wprowadzanie pozawerbalnych technik do pracy psychoterapeutycznej pozwala jej na dotarcie do nieświadomych aspektów, rozwiązywanie trudności, których źródeł intelektualnie nie znamy, zwalczanie uogólnionego napięcia i lęku, odreagowywanie stresu zapisanego w ciele oraz nawiązywanie kontaktu terapeutycznego w sytuacjach utrudnionej werbalizacji.

Pracuje zarówno z dorosłymi, jak i z młodzieżą oraz dziećmi. Oferuje pomoc w przezwyciężaniu kryzysów życiowych, lęków, niskiego poczucia własnej wartości, odnajdowaniu motywacji życiowej, wychodzeniu z destrukcyjnych schematów i ról, przepracowywaniu trudnych doświadczeń z przeszłości, odzyskiwaniu równowagi życiowej i realizowaniu własnych celów. W swojej pracy wykorzystuje proces twórczy, dostosowując metody pracy do potrzeb, możliwości i zasobów klienta.

„W procesie terapii na pierwszym miejscu stawiam relację między klientem, a terapeutą. Szczerość, zaufanie i wymiana wzajemnych odczuć pozwalają na udanie się w  terapeutyczną podróż różnymi ścieżkami. W swojej pracy korzystam z technik uwrażliwiania świadomości siebie i integracji sfery ciała, emocji i intelektu.”

Doświadczenie zdobyła pracując m.in. w takich miejscach jak: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (Dzienny Odział Psychiatryczny), Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, gdzie przez ponad 2 lata pełniła funkcję Psychologa, a następnie Kierownika placówki o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży (obecnie pełni funkcję Superwizora tego miejsca), Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, gdzie od 2015 roku regularnie prowadzi praktykę psychoterapeutyczną.

Prowadzi:

– terapię indywidualną dorosłych, młodzież i dzieci
– konsultacje i poradnictwo psychologiczne
– psychologiczne wsparcie rodzicielskie
– sesje rozwoju osobistego i psychologiczne warsztaty rozwojowe

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Uczestniczy w konferencjach środowisk: suicydologów, socjoterapeutów, psychoterapeutów i psychologów. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Prowadzi:

 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię rodzinną
 • konsultacje psychologiczne (dzieci, młodzież, dorośli)
 • psychoedukację
Umawianie wizyt:

W celu umówienia wizyty, skontaktuj się telefonicznie z rejestracją Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO
Oddział Warszawa: +48 0 505 071 414 / Oddział Legionowo: +48 0 505 685 454

lub skorzystaj z rejestracji ONLINE:

 

Zapisz się na wizytę

Zakres konsultacji osób dorosłych:

 • zaburzenia lękowe, fobia, ataki paniki
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia nastroju, złość
 • zaburzenia osobowości
 • trening umiejętności społecznych
 • psychoza
 • schizofrenia
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nastroju
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • epizody maniakalne, CHAD
 • zaburzenia lękowe, nerwice, fobie
 • zespół stresu pourazowego
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem i adaptacyjne pod postacią objawów somatycznych
 • zaburzenia czynnościowe, konwersyjne, dysocjacyjne
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne