O mnie

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku psychologia oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie specjalność: pedagogika specjalna. Uczestniczyła w wielu szkoleniach tematycznych dotyczących pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in.: w Poradni psychologiczno-pedagogicznej, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, w Domu Dziecka, w ośrodku leczenia uzależnień. Pracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu. Obecnie pracuje jako psycholog w szkole oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej, jak i prowadzeniu terapii grupowej. Cały czas podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach tematycznych. Pracuje pod stałą superwizją.

Zajmuję się poradnictwem psychologicznym, pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą oraz psychoterapią psychoanalityczną dorosłych, wspieraniem rozwoju osobowości, pracą nad poczuciem własnej wartości, trudnościami w kontaktach z innymi ludźmi. Pomagam osobom z zaburzeniami nastroju, lękami, zaburzeniami depresyjnymi, które przeżywają stratę, doświadczają sytuacji kryzysowych, mają problemy ze snem, nie radzą sobie z silnymi emocjami. Pomagam także rodzicom (trudności rodzinne, sytuacja okołorozwodowa) poprzez udzielanie wsparcia i konsultacji wychowawczych. Stale superwizuję swoją pracę.

Zajmuję się wsparciem osób które: przejawiają trudności w byciu w relacji, doświadczają sytuacji kryzysowych, z zaburzeniami nastroju, z zaburzeniami lękowo – depresyjnymi, psychosomatycznych, cierpią emocjonalnie oraz zmagających się z niską samooceną. Pomagam także rodzicom (trudności rodzinne, sytuacja okołorozwodowa) poprzez udzielanie wsparcia i konsultacji wychowawczych.

Prowadzi:

 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię rodzinną
 • konsultacje psychologiczne (dzieci, młodzież, dorośli)
 • psychoedukację
Umawianie wizyt:

W celu umówienia wizyty, skontaktuj się telefonicznie z rejestracją Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO
Oddział Warszawa: +48 0 505 071 414 / Oddział Legionowo: +48 0 505 685 454

lub skorzystaj z rejestracji ONLINE:

 

Zapisz się na wizytę

Zakres konsultacji osób dorosłych:

 • zaburzenia lękowe, fobia, ataki paniki
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia nastroju, złość
 • zaburzenia osobowości
 • trening umiejętności społecznych
 • psychoza
 • schizofrenia
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nastroju
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • epizody maniakalne, CHAD
 • zaburzenia lękowe, nerwice, fobie
 • zespół stresu pourazowego
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem i adaptacyjne pod postacią objawów somatycznych
 • zaburzenia czynnościowe, konwersyjne, dysocjacyjne
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne