Psycholog dziecięcy Aneta Pietraszek

O mnie

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychoterapia. Byłam laureatką stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Jestem w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie przy Oxford Cognitive Therapy Centre. Doświadczenie zdobywałam podczas licznych staży, m.in. w Fundacji Synapsis, Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Klinice Psychiatrii, Psychotraumatologii i Stresu Bojowego WIM. Realizowałam również projekt oparty na pracy indywidualne i grupowej z osobami w kryzysie bezdomności w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Prowadzę terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, a także terapię par. Pracuję z osobami doświadczającymi depresji, zaburzeń lękowych, niskiego poczucia własnej wartości, trudności interpersonalnych czy zaburzeń adaptacyjnych. Ponadto, prowadzę psychoedukację w zakresie umiejętności wychowawczych i profilaktyki stresu. Pracuję pod stałą superwizją.

Prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży
 • psychoterapię dzieci i młodzieży
 • terapię rodzinną
 • psychoedukację

Zakres konsultacji dzieci i młodzieży:

 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nastroju
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • epizody maniakalne, CHAD
 • zaburzenia lękowe, nerwice, fobie
 • zespół stresu pourazowego
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem i adaptacyjne pod postacią objawów somatycznych
 • zaburzenia czynnościowe, konwersyjne, dysocjacyjne
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 • zaburzenia psychotyczne, schizofrenia
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia hiperkinetyczne
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 • tiki, zespół Tourette’a