Marcin Dąbrowski

O mnie

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, swoje doświadczenie zdobył w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Łodzi oraz w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W latach 1991-2003 objął funkcję zastępcy ordynatora, po czym uzyskał awans na ordynatora i zastępcę dyrektora szpitala ds. lecznictwa w szpitalach psychiatrycznych w Gryficach i Gostyninie. Od 2003 jest kierownikiem poradni zdrowia psychicznego przy szpitalu „Drewnica” w Ząbkach. Specjalista I stopnia – 1990, specjalista II stopnia- 1993.
W Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO, prowadzi konsultacje psychiatryczne, farmakoterapię, opiniuje oraz prowadzi edukację w zakresie zdrowia psychicznego. Ponadto, realizuje wizyty w domach pacjentów.

Uprawnienia:

 • wypisywanie recept na leki
 • wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)
 • wystawianie zaświadczeń i opinii lekarskich

Zakres konsultacji dzieci i młodzieży:

 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nastroju
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • epizody maniakalne, CHAD
 • zaburzenia lękowe, nerwice, fobie
 • zespół stresu pourazowego
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem i adaptacyjne pod postacią objawów somatycznych
 • zaburzenia czynnościowe, konwersyjne, dysocjacyjne
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 • zaburzenia psychotyczne, schizofrenia
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia hiperkinetyczne
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 • tiki, zespół Tourette’a