Cennik Poradni Zdrowia Psychicznego Warszawa

 

Cennik obowiązuje od dnia 01.09.2018 r.

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Psychiatra dorosłych (w trakcie specjalizacji z psychiatrii)ok. 45 min / 30 min*150 zł150 zł
Psychiatra dorosłych (specjalista)ok. 45 min / 30 min*160 – 170 zł160 – 170 zł
Psychiatra dziecięcyok. 60 min / 45 min*200 zł200 zł
Psychiatrist (consultation in English)ok. 45 min / 30 min*200 zł200 zł
Psycholog dziecięcy / młodzieży / dorosłychok. 60 min / 50 min130 zł130 zł
Psychologist (consultation in English)ok. 60 min / 50 min180 zł180 zł
Psycholog ON-LINE dziecięcy / młodzieży / dorosłych (skype, telefon, e-mail)ok. 60 min / 50 min130 zł130 zł
Psychoterapeuta (w trakcie 4-letniej certyfikacji w ośrodku akredytowanym)ok. 60 min / 50 min130 zł130 zł
Psychoterapeuta (z uprawnieniami terapeutycznymi, po 4-letniej szkole)ok. 60 min / 50 min140 zł140 zł
Psychoterapeuta (certyfikowany, dyplomowany)ok. 60 min / 50 min150 zł150 zł
Psychotherapy in Englishok. 60 min / 50 min180 zł180 zł
Psychotherapy in Englishok. 80 min / 80 min260 zł260 zł
Psychoterapeuta ON-LINE (z uprawnieniami terapeutycznymi, po 4-letniej szkole)ok. 60 min / 50 min140 zł140 zł
Psychoterapeuta ON-LINE (certyfikowany, dyplomowany)ok. 60 min / 50 min150 zł150 zł
Seksuolog (terapia)ok. 60 min / 50 min150 zł150 zł
Seksuolog – lekarz (os. dorosłe)ok. 30 min / 15 min170 zł170 zł
Seksuolog – lekarz (dzieci i młodzież)ok. 30 min / 30 min250 zł250 zł
Seksuolog – lekarz (małżeństwo / pary)ok. 30 min / 30 min250 zł250 zł
Sexologist psychoterapy (consultation in English)ok. 60 min / 50 min190 zł190 zł
Sexologist (consultation in English)ok. 30 min / 15 min200 zł200 zł
Psychodietetykok. 60 min / 50 min140 zł140 zł
Dietetykok. 60 min / 50 min130 zł130 zł
Logopedaok. 30 min / 30 min95 zł95 zł
Surdologopedaok. 30 min / 30 min115 zł115 zł
Neurologopedaok. 30 min / 30 min115 zł115zł
Neuropsychologok. 60 min140 zł140 zł
Pedagog specjalnyok. 30 min / 30 min90 zł90 zł
Radca Prawnyok. 60 min300 zł300 zł

PSYCHOTERAPIA / TERAPIA

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Psychoterapia indywidualnaok. 60 min / 50 min130 – 150 zł130 – 150 zł
Terapia małżeńska / parok. 80 min200 zł200 zł
Terapia par / rodzinna prowadzona przez 2 psychoterapeutówok. 80 min400 zł400 zł
Terapia seksuologiczna małżeńska / parok. 80 min210 zł210 zł
Terapia seksuologicznaok. 60 min / 50 min150 zł150 zł
Terapia rodzinnaok. 80 min210 zł210 zł
Grupa terapeutycznaok. 80 minod 90 złod 90 zł

PSYCHOTERAPIA / TERAPIA

Rodzaj diagnozySpecjaliściCzas trwaniaCena Pakietu
**Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia)
dotyczy uczniów od IV klasy
Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi4 spotkania:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza IQ dziecka (80 minut)
III – diagnoza pedagogiczna dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
*w przypadku nasilonych deficytów diagnoza pedagogiczna może ulec wydłużeniu o dodatkowe spotkanie dodatkowo płatne
775 zł (zamiast 875 zł)

oszczędzasz 100 zł

**Ryzyko występowania objawów dysleksji rozwojowej
dotyczy uczniów klas I-III
Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi4 spotkania:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza IQ dziecka (80 minut)
III – diagnoza pedagogiczna dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
775 zł (zamiast 875 zł)

oszczędzasz 100 zł

**Diagnoza dojrzałościPsycholog3 spotkania:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza psychologiczna (80 minut)
III– omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
590 zł (zamiast 660 zł)

oszczędzasz 70

**Diagnoza funkcjonalna:
a) Ocena funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach rozwoju w celu przygotowania programu terapeutycznego
PsychologI – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
590 zł (zamiast 660 zł)

oszczędzasz 70

+ koszt dojazdu 60 zł

**Diagnoza funkcjonalna:
b) Ocena funkcjonowania dziecka w placówce edukacyjnej ( szkoły, przedszkola, zerówka i inne..) w celu opracowania zaleceń dla nauczycieli
PsychologI – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
650 zł (zamiast 750 zł)

oszczędzasz 100

+ koszt dojazdu 60 zł

**Diagnoza funkcjonalna:
c) Ocena funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w sytuacji około rozwodowej
PsychologI – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
650 zł (zamiast 750 zł)

oszczędzasz 100

+ koszt dojazdu 60 zł

**Diagnoza procesów Integracji SensorycznejTerapeuta SII – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza dziecka (80 minut)
III – diagnoza dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
690 zł (zamiast 790 zł)

oszczędzasz 100 zł

**Diagnoza nozologiczna w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera),Psycholog,
Psychiatra,
Logopeda,
Terapeuta SI
I – wywiad z rodzicem (80 minut)
II – obserwacja dziecka przez psychologa i logopedę (50 minut)
III – obserwacja dziecka przez terapeutę SI (50 minut)
IV – obserwacja dziecka przez psychologa (50 minut)
V – obserwacja dziecka przez lekarza psychiatrę (60 min)
VI- omówienie diagnozy z rodzicami (50 minut)
1220 zł (zamiast 1320 zł)

oszczędzasz 100 zł

COACHING / DORADZTWO

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Sesja coachingowaok. 80 min250 zł250 zł
Doradztwo zawodoweok. 60 min150 zł150 zł

 

WIZYTA DOMOWA

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Wizyta domowa psychiatryok. 60 min390 zł390 zł
Wizyta domowa psychologaok. 60 min250 zł250 zł

 

TESTY PSYCHOLOGICZNE

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Test inteligencji Weschlera (dla dorosłych)ok. 80 min300 zł***140 zł + 100 zł (opinia)
Test inteligencji Weschlera (dla dzieci)ok. 80 min300 zł***140 zł + 100 zł (opinia)
Test osobowości MMPIok. 120 min300 zł***140 zł + 100 zł (opinia)
Test Rorschachaok 80 min300 zł***140 zł + 100 zł (opinia)
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5ok 150 min360 zł***140 zł + 100 zł (opinia)

 

JADŁOSPIS / DIETA

ŚwiadczenieMiaraCena
Jadłospis tygodniowy1 szt150 zł
Jadłospis dwutygodniowy1 szt250 zł
Jadłospis miesięczny1 szt350 zł

 

USŁUGI DODATKOWE

ŚwiadczenieMiaraCena
Wydanie opinii lekarskiej (psychiatry, seksuologa, psychologa)1 szt100 zł
Zaświadczenie lekarskie (psychiatry, seksuologa, psychologa)1 szt50 zł
Opinia do Sądu w sprawach rozwodowych (psychologa, seksuologa)1 szt200 zł
Zaświadczenie o liczbie odbytych wizyt1 szt50 zł
Opinia psychologa dziecięcego1 szt150 zł
Opinia logopedyczna (do szkoły)1 szt100 zł
Opinion in English1 szt200 zł
Ksero dokumentacji medycznej1 strona0,60 zł
Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem1****50%

* na pierwsze spotkanie prosimy zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną.
** Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr księgi 000000202259. Nasza poradnia nie posiada uprawnień wymaganych dla niepublicznych placówek psychologiczno-pedagogicznych.
*** konsultacja połączona z omówieniem wyników i wydaniem opinii.
**** nie dotyczy wizyt u lekarza psychiatry.

LECZYMY, POMAGAMY, WSPIERAMY, MOTYWUJEMY, DORADZAMY,...

 

Zrób 3 proste kroki i przekonaj się !

 

 

ZADZWOŃ!
REJESTRACJA:
505 07 14 14

WYBIERZ DOGODNY
TERMIN WIZYTY I
ZAPISZ SIĘ!

PRZYJDŹ
WARSZAWA
UL. HEROLDÓW 19 A

Nasz zespół

mgr Piotr Kościelniak

mgr Piotr Kościelniak

psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej

mgr Monika Polańczyk

mgr Monika Polańczyk

surdologopeda, logopeda, pedagog spec.

Czytaj więcej

Poznaj cały nasz zespół