Przemoc domowa dobrze się ukrywa

25.11 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Domowej Wobec Kobiet. Postanowiliśmy więc stworzyć artykuł, który powinien przeczytać każdy. Przemoc domowa to zjawisko, o którym mówi się coraz mniej – przede wszystkim dlatego, że potrafi dobrze się „ukryć”. Co mamy tutaj na myśli? Jak sam rodzaj przemocy wskazuje – jest to przemoc, która odbywa się w zamkniętym środowisku. Sprawcy potencjalnie łatwo jest ją stosować szczególnie w dzisiejszych czasach – w dobie pięknych obrazków, nastawienia na anonimowość, braku empatii i zainteresowania obcym człowiekiem.

 

Czym jest przemoc domowa? 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako:

 „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

 

Co mówią statystki? 

Według statystyk policyjnych w roku 2018 ogólną liczbę ofiar przemocy w rodzinie stanowiło 88 133 osób – w tym 65 057 kobiet,  10 672 mężczyzn oraz 12 404 dzieci. Ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc to 73 655: 6 054 kobiet, 67 306 mężczyzn i 303 nieletnich. 

Jak wskazują statystki, skala zjawiska jest ogromna. Od zawsze częściej mówiło się o przemocy domowej wobec kobiet – zwróćmy uwagę na różnicę w liczbie ofiar między kobietami a mężczyznami. Zapewne dlatego na ogół nagłaśnia się zjawisko przemocy domowej wobec płci żeńskiej. Musimy jednak pamiętać, że ofiarą przemocy domowej może zostać KAŻDY. 

 

Co to oznacza w rzeczywistości? 

Przemoc domowa karmi się milczeniem. To aspekt, na którym najbardziej zależy sprawcy przemocy. Jeżeli ofiara nie mówi głośno o swojej krzywdzie, sprawca ma poczucie władzy. Nie przerwie on swojego procederu, nie zmieni swych zachowań i nie postanowi zmiany z dnia na dzień. Jedynym realnym wyjściem z patowej sytuacji jest przerwanie milczenia przez ofiarę. 

 

Jak wspomóc ofiarę przemocy domowej?

Rozmawiaj – ofiary przemocy domowej często czują się osamotnione w swojej sytuacji. Nie czują wsparcia i bliskości. Już zwykła rozmowa i poświęcenie uwagi może dać jej nadzieję na lepszą przyszłość. 

Unikaj oceniania – musisz zdawać sobie sprawę, że bycie w relacji z osobą przemocową często wiąże się z uzależnieniem (materialnym, emocjonalnym). Nie oceniaj osoby, której chcesz pomóc.

Wspieraj w budowaniu relacji – nowe aktywności, poznawanie innych osób, wyrwanie się z domu może być kluczem do pokazania osobie krzywdzonej, że istnieje życie, na które ona zasługuje. 

Wysłuchaj – czasem po prostu zwykłe wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia osoba krzywdzona, jest dla niej ogromnym wsparciem. Warto wykazać się zrozumieniem dla sytuacji. 

Pomóż budować niezależność – pokaż osobie doznającej przemocy domowej, że ma w sobie ogromną wartość. Zachęcaj do podjęcia nowych aktywności i nabywania różnych umiejętności chociażby po to, żeby zakończyć zależność finansową. Pokazuj swój podziw i dostrzegaj w drugiej osobie jej siłę.

 

Nieoceniona pomoc psychologa / psychoterapeuty 

Osoba doznająca przemocy domowej doznaje wielu krzywd, które wpływają na jej psychikę. Ofiara często nie potrafi odejść od oprawcy, czuje się uzależniona i zagubiona. Nie widzi przyszłości. Ma poczucie zatraconej godności oraz braku własnej wartości. 

Znasz osobę doznającą przemocy domowej? Słyszysz niepokojące codzienne dźwięki awantur zza ściany? Jesteś świadkiem stosowania przemocy? A może jesteś… ofiarą? Zmień życie swoje oraz innych. Znajdź wewnętrzną siłę i razem ze specjalistą odzyskaj wiarę w samego siebie. Poradnia Zdrowia Psychicznego Educatio wesprze Ciebie oraz Twoich bliskich. Nie daj się przemocy! 

Tagi:, , , ,