mgr Aleksandra Grzywa

psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

Aleksandra Grzywa
O mnie

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku psychologia, o specjalności psychologia rodziny, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Na tej samej uczelni ukończyłam również Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne. W Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu ukończyłam Studium Interwencji Kryzysowej. Obecnie jestem uczestnikiem czteroletniego kursu psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kurs ten daje uprawnienia do pracy psychoterapeutycznej z rodzinami a także klientami indywidualnymi. Uczestniczę też w kursie z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie.
Ukończyłam również dwuletni staż w Poradni Specjalistycznej – Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie „Pomoc psychologiczna i profilaktyka dla młodzieży”. Uczestniczyłam też w wielu szkoleniach dotyczących m.in. pracy psychologicznej z młodzieżą, uzależnień behawioralnych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, doradztwa zawodowego młodzieży, terapii depresji dzieci i młodzieży.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie, Fundacji Nagle Sami dla osób będących w żałobie po stracie bliskich, Mokotowskim Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Azyl” w Warszawie, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Lublinie a także w innych placówkach i poradniach w Warszawie i Lublinie.
Obecnie pracuję również w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku, gdzie spotykam się z problemami młodzieży dotyczącymi m. in. trudnych relacji rodzinnych, kłopotów w relacjach rówieśniczych, depresji, przeżywania lęków, niskiego poczucia własnej wartości. Prowadzę również warsztaty dla młodzieży z zakresu asertywności, dobrej komunikacji, profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy, kształtowania wizerunku online i inne. Przeprowadzam także konsultacje i psychoedukację z rodzicami.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

prowadzi:
 • konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży
 • psychoterapię dzieci i młodzieży
 • terapię rodzinną • Zakres konsultacji dzieci i młodzieży:

  • zaburzenia depresyjne
  • zaburzenia nastroju
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
  • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
  • epizody maniakalne, CHAD
  • zaburzenia lękowe, nerwice, fobie
  • zespół stresu pourazowego
  • zaburzenia zachowania
  • zaburzenia związane ze stresem i adaptacyjne pod postacią objawów somatycznych
  • zaburzenia czynnościowe, konwersyjne, dysocjacyjne
  • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
  • zaburzenia psychotyczne, schizofrenia
  • zaburzenia osobowości
  • zaburzenia hiperkinetyczne
  • zaburzenia snu
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
  • tiki, zespół Tourette’a

  LECZYMY, POMAGAMY, WSPIERAMY, MOTYWUJEMY, DORADZAMY,...


  Zrób 3 proste kroki i przekonaj się !

  1. Zadzwoń!
   REJESTRACJA:
   505 07 14 14

  2. wybierz dogodny termin wizyty i
   Zapisz się!

  3. Przyjdź
   Warszawa
   ul. Heroldów 19A